ຂໍຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ img.laoupload.com ເວັບຝາກຮູບແຫ່ງທຳອິດ ແລະພຽງແຫ່ງດຽວຂອງປະເທດລາວ!
(img.laoupload.com ມີໄວ້ຝາກ ຫຼືອັບໂຫລດຮູບ ຖ້າຕ້ອງການອັບໂຫລດໄຟລ໌ ໃຫ້ໃຊ້ LaoUpload.com ແທນ)

ກະລຸນາເລືອກຮູບພາບທີ່ທ່ານຕ້ອງການອັບໂຫລດ ຫຼື ເລືອກອັບໂຫລດຈາກ URL
ຂະໜາດໄຟລ໌ສູດສຸດທີ່ຮອງຮັບແມ່ນ: 7.812 Megabytes ຕໍ່ຮູບ.ໂຕເລືອກສຳລັບການອັບໂຫຼດ: ສະແດງໂຕເລືອກເພີ່ມເຕີມປະເພດໄຟລ໌ທີ່ອະນຸຍາດມີ: .JPEG, .JPG, .GIF, .PNG, .ICO, and .SWF